fbpx

 

Hierdie is ’n inisiatief deur NS Liefdesdiens / NS Act of Love – ’n nie-winsgewende platform van NS Kreatiewe Ontwerp. FONDSINSAMELING VIR SLAGOFFERS VAN PLAASAANVALLE.
(English script at the bottom)
NEEM DEEL AAN HIERDIE PROJEK – ondersteun hierdie inisiatief en ons bekendes om fondse in te samel vir slagoffers van plaasmoorde. Jou bydrae sal saam met ons bekendes in hierdie boek gepubliseer word.
TEMA: Kom ons bid saam vir die veiligheid van plaasboere, hulle gesinne en hul werkers. Ons bid vir troos vir slagoffers van plaasmoorde. Kom ons bid vir verandering, bystand, vergifnis, wysheid, goeie leierskap en vir God se genade, asook seën oor die boere en al die mense van ons land. Indien jy sou voel om vir die hele wêreld te bid, kan jy dit ook doen – dit is immers jóú gebed.
Die boere en mense van Suid Afrika sal jou woorde ter harte neem en jou bydrae sál ‘n groot verskil maak in elkeen se lewe.
HOE OM DEEL TE NEEM
‘n Inskrywingsfooi van R100 word verlang per inskrywing. Die bankbesonderhede verskyn onder. E-pos jou gebed, gedig of skrywe, saam met jou bewys van betaling na: nicoschamrel@gmail.com. Jou inskrywing sal in hierdie boek geplaas word, tesame met al ons bekendes se bydraes.
REËLS:
1. Jou inskrywing mag nie 150 woorde oorskry nie.
2. Gedigte moet kort wees.
3. Mag nie rassisties wees of enige persoon of partye benadeel nie.
4. Jou inskrywing moet jou eie oorspronklike skrywe wees. Plagiaat is ‘n kriminele oortreding.
5. Sluitingsdatum is 31 Desember 2020 (aansoek om verlenging van datum kan gestuur word)
6. Enige inskrywings wat na die sluitingsdatum ontvang word, sal in ‘n opvolgboek gepubliseer word.
7. Jou bydrae bly jou besit. Ons beskerm jou kopiereg. Deur jou inskrywing, verleen jy toestemming aan NS Liefdesdiens om jou bydrae te publiseer.
BANKBESONDERHEDE / Banking Details:
Capitec Bank
Bank Code: 470010
Acc Name: NS Act of love
Acc no: 1736577741
Savings Account
This is an initiative of NS Liefdesdiens / NS Act of Love – a non-profit platform of NS Creative Design. RAISING MONEY FOR VICTIMS OF FARM ATTACKS.
SUPPORT THIS PROJECT – give your support to this initiative and our stars in raising funds for the victims of farm murders. Your contribution will be published along with our famous people in this book.
THEME: Let us pray for the safety of our farmers, their workers, and their families. We pray for comfort for victims of farm murders. Let us pray for change, assistance, forgiveness, wisdom, good leadership, and for God’s mercy and His blessing upon our farmers and the people of our country.
HOW TO PARTICIPATE
A fee of R100 per contribution is required. See the bank details herewith. Send us your prayer, poem, or writing with your proof of payment to nicoschamrel@gmail.com. Your writing will be published in this book, along with our famous stars, entertainers, and authors.
RULES:
1. Your contribution may not exceed 150 words.
2. Poems must be short.
3. May not contain racism or impair any person or party.
4. Your contributions must be your own. Plagiarism is a crime.
5. The closing date is 31 December 2020 (extension can be applied for)
6. Any entries received after this date will be published in a follow-up book.
7. Your contribution – poem or writing, is your one. We will protect your copyright.
VISIT OUR WEBSITE: www.nicoschamrel.com

You cannot copy content of this page